Історія одного з найстаріших Кропивницьких закладів освіти «Центрального національного технічного університету»

Цей заклад рахується у Кропивницькому одним з найстаріших, бо його започаткували в період роботи Єлисаветградського земського реального училища, яке фактично започаткували влітку 1870 року. В приміщенні, де тоді було реальне училище розташували сучасний Кропивницький інженерний коледж ЦНТУ. Більше на kropyvnytskyi.one.

Історія створення

Коли ліквідували більшовицьку владу у нашому місті розпочалась історія створення Центрального національного технічного університету. Тоді у 1929 році створили заклад, який готував інженерів для виробництва сільськогосподарських машин зі спеціальностей «Ливарна справа», «Ковальське виробництво», «Обробка дерева». Директором інституту призначили С. Воробйова. Тоді розробка СГ машин мала велике значення.

У 1930 році тут навчалося понад 200 студентів, ще 200 проходили додаткову підготовку на робітничому факультеті. Заняття проводили 30 викладачів, серед них було 3 професори, та 18 доцентів. Тоді інститут розпочав підготовку аспірантів. 

У 1930 році вперше випустили інженерів, які навчалися за швидкою (скороченою) програмою, тобто це ті люди, які уже мали попередню підготовку в інших технікумах. Існував цей заклад недовго до 1933 року, тоді його ліквідували. 

Вже у 1956 році на базі Кіровоградського технікуму сільськогосподарського машинобудування започаткували додаткове відділення Харківського політехнічного інституту. Після цього почався активний розвиток матеріальної бази і вже у 1962 році відділення реорганізували, замість нього зробили повноцінний філіал Харківського політехнічного інституту. 

Обласні, державні органи, промислові підприємства всіляко сприяли розвитку, поширенню і покращенню нового освітнього закладу. Результатом проведеної реорганізаційної роботи було те, що міністерство Освіти і науки України приймає рішення офіційно започаткувати інститут сільськогосподарського машинобудування, який за роки існування підготував багато фахівців. 

Серед випускників цього інституту – відомі керівники та організатори виробництва, державні діячі, вчені. Більша частина тих викладачів почала викладати у сучасному Центральноукраїнському національному технічному університеті. 

В умовах великої кризи у 1990 році колектив вишу ефективно працював над питанням розробки нових напрямів підготовки студентів, упровадження освітніх технологій. Все це сприяло тому, що заклад отримав найвищий рівень акредитації за всіма напрямами освітньої діяльності. 

Вже у 1998 році Кабінет Міністрів України визначив новий статус закладу – Кіровоградський державний технічний університет, що дало можливість визнати витрачені зусилля на покращення роботи закладу. 

Сьогодення ВНЗ

ЦНТУ – став потужним освітньо-науковим закладом Кіровоградщини. Він має гарно  налагоджені партнерські зв’язки з машинобудівними заводами та різними об’єднаннями України. Всі випускники отримують високу професійну освіту. 

Крім того, варто зазначити, що заклад має широкі міжнародні зв’язки з освітніми закладами та науковими центрами низки Європейських країн. До освітнього процесу залучаються найкращі представники Корпусу Миру США. В університеті навчається понад 60 студентів із 14 зарубіжних країн. 

Діяльність закладу ґрунтується на важливих цінностях і принципах, які включають компетентність, наукові послуги світового рівня. У 2022 році цей заклад зайняв у рейтингу «ТОП 200 Україна» 96 місце, що є гарним показником.

Тут забезпечується підготовка кадрів та виконання наукових досліджень у широкому спектрі економіки та розвитку галузей знань. 

Серед спеціальностей є такі:

  • Культура і мистецтво.
  • Фінанси, банківська справа. 
  • Природничі науки.
  • Електрична інженерія та багато інших. 

More from author

Історія Кіровоградської обласної лікарні та кращі керівники медзакладу

Навряд чи знайдеться така людина з міста Кропивницького чи Кіровоградської області, яка б свого часу не потрапила до обласної лікарні. В цьому закладі зосередилась...

Історія заводу Ельворті: від заснування до наших днів

Історія заводу Ельворті останні майже 150 років нерозривно пов'язана з історією Кропивницького. Півтора століття з 268 років існування міста завод активно вплітав свою діяльність...

Видатні педагоги Кропивницького: Василь Сухомлинський

Кіровоградщина справжня перлина центру України. Ще з початку існування міста та області тут зародилось педагогічне мистецтво. Є багато видатних уродженців, які залишили великий здобуток...
.,.,.,.